Cerapachys dohertyi dorsal
Cerapachys dohertyi dorsal

Courtesy of ZSBUW

Copyright 2010 Martin Pfeiffer [www.antbase.net]

Close this window to return to your found set