Polyrhachis hashimotoi dorsal
Polyrhachis hashimotoi dorsal

Courtesy of Rudy Kohout

Copyright 2011 Martin Pfeiffer [www.antbase.net]

Close this window to return to your found set