Acropyga butteli dorsal
Acropyga butteli dorsal

Courtesy of Prof. Seiki Yamane

Copyright 2009 Martin Pfeiffer [www.antbase.net]

Close this window to return to your found set