Trichomyrmex perplexus lateral
Monomorium perplexum lateral

Courtesy of Omid Paknia

Copyright 2013 Martin Pfeiffer [www.antbase.net]

Close this window to return to your found set