Technomyrmex tatius frontal
Technomyrmex tatius frontal

Courtesy of Prof. Seiki Yamane

Copyright 2010 Martin Pfeiffer [www.antbase.net]

Close this window to return to your found set