Dolichoderus crawleyi Donisthorpe, 2011 lateral
Dolichoderus crawleyi Donisthorpe, 2011 lateral
Dolichoderus crawleyi Donisthorpe, 2011 dorsal
Dolichoderus crawleyi Donisthorpe, 2011 dorsal
Dolichoderus crawleyi Donisthorpe, 2011 label
Dolichoderus crawleyi Donisthorpe, 2011 label
Dolichoderus crawleyi Donisthorpe, 2011 frontal
Dolichoderus crawleyi Donisthorpe, 2011 frontal
Courtesy of Seiki Yamane