Gnamptogenys treta Lattke, 2004 lateral
Gnamptogenys treta Lattke, 2004 lateral
Gnamptogenys treta Lattke, 2004 dorsal
Gnamptogenys treta Lattke, 2004 dorsal
Gnamptogenys treta Lattke, 2004 label
Gnamptogenys treta Lattke, 2004 label
Gnamptogenys treta Lattke, 2004 frontal
Gnamptogenys treta Lattke, 2004 frontal
Courtesy of Antbase Collection Ulm