Pyramica mnemosyne Bolton, 2000 lateral
Pyramica mnemosyne Bolton, 2000 lateral
Pyramica mnemosyne Bolton, 2000 dorsal
Pyramica mnemosyne Bolton, 2000 dorsal
Pyramica mnemosyne Bolton, 2000 label
Pyramica mnemosyne Bolton, 2000 label
Pyramica mnemosyne Bolton, 2000 frontal
Pyramica mnemosyne Bolton, 2000 frontal
Courtesy of Antbase Collection Ulm