Euprenolepis negrosensis queen Wheeler, 1930 lateral
Euprenolepis negrosensis queen Wheeler, 1930 lateral
Euprenolepis negrosensis queen Wheeler, 1930 dorsal
Euprenolepis negrosensis queen Wheeler, 1930 dorsal
Euprenolepis negrosensis queen Wheeler, 1930 label
Euprenolepis negrosensis queen Wheeler, 1930 label
Euprenolepis negrosensis queen Wheeler, 1930 frontal
Euprenolepis negrosensis queen Wheeler, 1930 frontal
Courtesy of John LaPolla