Euprenolepis negrosensis male Wheeler, 1930 lateral
Euprenolepis negrosensis male Wheeler, 1930 lateral
Euprenolepis negrosensis male Wheeler, 1930 dorsal
Euprenolepis negrosensis male Wheeler, 1930 dorsal
Euprenolepis negrosensis male Wheeler, 1930 label
Euprenolepis negrosensis male Wheeler, 1930 label
Euprenolepis negrosensis male Wheeler, 1930 frontal
Euprenolepis negrosensis male Wheeler, 1930 frontal
Courtesy of John LaPolla