Pheidole quadricuspis Emery, 1900 lateral
Pheidole quadricuspis Emery, 1900 lateral
Pheidole quadricuspis Emery, 1900 dorsal
Pheidole quadricuspis Emery, 1900 dorsal
Pheidole quadricuspis Emery, 1900 label
Pheidole quadricuspis Emery, 1900 label
Pheidole quadricuspis Emery, 1900 frontal
Pheidole quadricuspis Emery, 1900 frontal
Courtesy of ZSBUW