Pheidole upeneci Forel, 1913 lateral
Pheidole upeneci Forel, 1913 lateral
Pheidole upeneci Forel, 1913 dorsal
Pheidole upeneci Forel, 1913 dorsal
Pheidole upeneci Forel, 1913 label
Pheidole upeneci Forel, 1913 label
Pheidole upeneci Forel, 1913 frontal
Pheidole upeneci Forel, 1913 frontal
Courtesy of Antbase Collection Ulm