Anochetus validus Bharti, 2013 lateral
Anochetus validus Bharti, 2013 lateral
Anochetus validus Bharti, 2013 dorsal
Anochetus validus Bharti, 2013 dorsal
Anochetus validus Bharti, 2013 label
Anochetus validus Bharti, 2013 label
Anochetus validus Bharti, 2013 frontal
Anochetus validus Bharti, 2013 frontal
Courtesy of Himender Bharti