Anochetus cryptus Bharti, 2013 lateral
Anochetus cryptus Bharti, 2013 lateral
Anochetus cryptus Bharti, 2013 dorsal
Anochetus cryptus Bharti, 2013 dorsal
Anochetus cryptus Bharti, 2013 label
Anochetus cryptus Bharti, 2013 label
Anochetus cryptus Bharti, 2013 frontal
Anochetus cryptus Bharti, 2013 frontal
Courtesy of Himender Bharti