Diacamma intricatum Smith, 1857 lateral
Diacamma intricatum Smith, 1857 lateral
Diacamma intricatum Smith, 1857 dorsal
Diacamma intricatum Smith, 1857 dorsal
Diacamma intricatum Smith, 1857 label
Diacamma intricatum Smith, 1857 label
Diacamma intricatum Smith, 1857 frontal
Diacamma intricatum Smith, 1857 frontal
Courtesy of ZSM