Pheidole acantha Eguchi, 2001 lateral
Pheidole acantha Eguchi, 2001 lateral
Pheidole acantha Eguchi, 2001 dorsal
Pheidole acantha Eguchi, 2001 dorsal
Pheidole acantha Eguchi, 2001 label
Pheidole acantha Eguchi, 2001 label
Pheidole acantha Eguchi, 2001 frontal
Pheidole acantha Eguchi, 2001 frontal
Courtesy of ZSBUW