Pheidole huberi Forel, 1911 lateral
Pheidole huberi Forel, 1911 lateral
Pheidole huberi Forel, 1911 dorsal
Pheidole huberi Forel, 1911 dorsal
Pheidole huberi Forel, 1911 label
Pheidole huberi Forel, 1911 label
Pheidole huberi Forel, 1911 frontal
Pheidole huberi Forel, 1911 frontal
Courtesy of Antbase Collection Ulm