Gnamptogenys palamala Lattke, 2004 lateral
Gnamptogenys palamala Lattke, 2004 lateral
Gnamptogenys palamala Lattke, 2004 dorsal
Gnamptogenys palamala Lattke, 2004 dorsal
Gnamptogenys palamala Lattke, 2004 label
Gnamptogenys palamala Lattke, 2004 label
Gnamptogenys palamala Lattke, 2004 frontal
Gnamptogenys palamala Lattke, 2004 frontal
Courtesy of Antbase Collection Ulm