Acanthomyrmex padanensis major Terayama, Ito & Gobin, 1998 lateral
Acanthomyrmex padanensis major Terayama, Ito & Gobin, 1998 lateral
Acanthomyrmex padanensis major Terayama, Ito & Gobin, 1998 dorsal
Acanthomyrmex padanensis major Terayama, Ito & Gobin, 1998 dorsal
Acanthomyrmex padanensis major Terayama, Ito & Gobin, 1998 label
Acanthomyrmex padanensis major Terayama, Ito & Gobin, 1998 label
Acanthomyrmex padanensis major Terayama, Ito & Gobin, 1998 frontal
Acanthomyrmex padanensis major Terayama, Ito & Gobin, 1998 frontal
Courtesy of Prof. Seiki Yamane