Dorylus sp  lateral
Dorylus sp lateral
Dorylus sp  dorsal
Dorylus sp dorsal
Dorylus sp  label
Dorylus sp label
Dorylus sp  frontal
Dorylus sp frontal
Courtesy of Omid Paknia