Pheidole elisae Emery, 1900 lateral
Pheidole elisae Emery, 1900 lateral
Pheidole elisae Emery, 1900 dorsal
Pheidole elisae Emery, 1900 dorsal
Pheidole elisae Emery, 1900 label
Pheidole elisae Emery, 1900 label
Pheidole elisae Emery, 1900 frontal
Pheidole elisae Emery, 1900 frontal
Courtesy of ZSBUW