Crematogaster fritzi Emery, 1901
Crematogaster fritzi Emery, 1901 lateral
Crematogaster fritzi (Brullé, 1833) lateral
dorsal
Crematogaster fritzi Emery, 1901 dorsal

Crematogaster fritzi Emery, 1901 label
Crematogaster
Crematogaster fritzi Emery, 1901 frontal
Courtesy of Seiki Yamane