Crematogaster daisyi Forel, 1901
Crematogaster daisyi Forel, 1901 lateral
 Crematogaster daisyi Forel, 1901 lateral
dorsal
Crematogaster daisyi Forel, 1901 dorsal
 Crematogaster  daisyi Forel, 1901
Crematogaster daisyi Forel, 1901 label
Crematogaster
Crematogaster daisyi Forel, 1901 frontal
Courtesy of Seiki Yamane & ABNC