Crematogaster masukoi Hosoishi, Yamane & Ogata, 2010
Crematogaster masukoi Hosoishi, Yamane & Ogata, 2010 lateral
 Crematogaster masukoi Hosoishi, Yamane & Ogata, 2010, lateral
dorsal
Crematogaster masukoi Hosoishi, Yamane & Ogata, 2010 dorsal
 Crematogaster  masukoi Hosoishi, Yamane & Ogata, 2010
Crematogaster masukoi Hosoishi, Yamane & Ogata, 2010 label
Crematogaster
Crematogaster masukoi Hosoishi, Yamane & Ogata, 2010 frontal
Courtesy of Seiki Yamane & ABNC