Crematogaster fumikoae Feldhaar, Maschwitz & Fiala, 2016
Crematogaster fumikoae Hosoishi & Ogata, 2015 lateral
 Crematogaster claudia Hosoishi & Ogata, 2015 lateral
dorsal
Crematogaster fumikoae Hosoishi & Ogata, 2015 dorsal
  Crematogaster fumikoae Hosoishi & Ogata, 2015
Crematogaster fumikoae Hosoishi & Ogata, 2015 label
Crematogaster
Crematogaster fumikoae Hosoishi & Ogata, 2015 frontal
Courtesy of Seiki Yamane & ABNC