Pogonomyrmex salinus Olsen, 1934
Pogonomyrmex salinus Olsen, 1934 lateral
  Pogonomyrmex salinus Olsen, 1934 lateral
dorsal
Pogonomyrmex salinus Olsen, 1934 dorsal
Pogonomyrmex salinus Olsen, 1934
Pogonomyrmex salinus Olsen, 1934 label
Pogonomyrmex
Pogonomyrmex salinus Olsen, 1934 frontal
Courtesy of ABNC